Som vanlig er politiet til stede langs skoleveier over hele landet. Flere bilister er allerede ilagt gebyr både for manglende bilbeltebruk, ulovlig bruk av mobil og andre forhold.

Samtidig lanseres kampanjen «Hjertesone» der Trygg Trafikk, politiet, veivesenet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Syklistenes landsforening og Foreldreutvalget for grunnopplæringen deltar i en nasjonal dugnad for trygg skolevei.

Dugnaden går ut på å danne en bilfri sone rundt skolene. Barn som kjøres til skolen skal da slippes av på egne markerte steder utenfor den bilfrie sonen. Fartsgrensen på slike steder bør være 30 kilometer i timen

– Vi er opptatt av trygge skoleveier og at færrest mulig skal omkomme eller bli skadd i trafikken. Trygg skolevei er avgjørende for at barn sykler og går til skolen, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef Trygg Trafikk.

Populær app

At det er behov for en slik kampanjen viser bruken av appen «Slow Down GPS» som ble lansert av forsikringsselskapet If for to år siden. Appen er ikke en del av aksjonen «Hjertesone» men mange foreldre har siden lanseringen meldt inn over 27.000 steder som utrygge i appen.

– Det er både bra og litt skremmende å se dette store engasjementet. Men det viser dessverre at vi har en lang vei å gå før skoleveiene anses som trygge, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Det er rapportert inn flest farlige skoleveier i Oslo, Bergen, Bærum og Trondheim. Men foreldre over hele landet, fra Lindesnes til Honningsvåg har meldt inn det de oppfatter som usikre strekninger. Mange steder er det markert særlig farlige veistrekninger uten gang- eller sykkelvei.

Positive foreldrekontakter

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg, er også aktivt med i kampanjen «Hjertesone».

– Vi er opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole som en forutsetning for et godt skolemiljø for elevene. Kampanjen er et utmerket eksempel på et slikt samarbeid, og dette vil bidra til økt trygghet og sikkerhet for elevene, sier Joachim Majambere, Seniorrådgiver i FUG.

Det er opp til skolene, foreldrene og elevene å finne ut hvordan de skal markere sin «Hjertesone». Mandal skole var en av de første som lagde en slik sone rundt skolen, Vanse skole i Farsund har markert sonen ved å male hjerter på asfalten, mens andre skoler har plassert trafikkpatruljer rundt skolen.