– Nei, den enkelte kommune og skole skal selv få avgjøre hvor mange elever det skal være i hver klasse. Men vi bruker mye penger på flere lærere, sier Henrik Asheim.

Han besøkte torsdag Vigernes skole i Lillestrøm i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Være en ressurs for andre

I budsjettet foreslår regjeringen til sammen 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage, en økning på 100 millioner kroner. I dette ligger en økning fra 40 til 60 millioner til styrket satsing på lærerspesialister – og for første gang blir det lærerspesialister i begynneropplæringen for 1.-4. klasse.

 

– Det er viktig å gi dyktige lærere ekstra faglig påfyll, og en viktig del av denne satsingen er at de også skal være en ressurs for de andre lærerne og bidra til bedre læring for alle. Det handler blant annet om å øke kompetansen for å oppdage lese- og skrivevansker tidlig, sier Henrik Asheim.

Han er også opptatt av bedre kvalitet i barnehagene.

– Vi har brukt mye penger på å bygge ut kapasiteten, nå må vi fortsette arbeidet med å løfte kvaliteten. Derfor foreslår vi en egen norm for pedagoger i barnehagene – og det er stor forskjell på en slik norm og en norm for antall elever per lærer i skolen, sier Asheim.

Regjeringen foreslår også 20 millioner til en tilskuddsordning for å styrke kommunenes arbeid med å få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage.

Fikk hjelp av statsråden

På Vigernes skole fikk statsråden og hans følge være med på en mattetime i 2A, der lærer Charlotte Amundsen Barbøl og to av hennes kolleger har sørget for at elevene følger et helt spesielt opplegg i mattetimene.

– Det kalles utviklende matematikk, og handler i bunn og grunn om økt tallforståelse. Den største forskjellen fra tradisjonell matteundervisning er at det er raskere, grundigere og mer reflekterende. Elevene skal inn i en tankeverden med tall der de må begrunne svarene sine, forklarer Barbøl.

Asheim la ikke skjul på at han var imponert over det han så.

– Det var utrolig fascinerende å se hvordan de gikk i dybden og lærte å forstå sammenhengene bak – og det var tydelig at de mestret det, sier han.

Jo Grønbeck var blant elevene som fikk hjelp av selveste kunnskapsministeren i den litt uvanlige mattetimen.

– Det var veldig gøy. Han var flink, men jeg trengte bare litt hjelp, sier sjuåringen.

– Du løste oppgaven selv. Jeg syntes faktisk det var litt vanskelig! innrømmet Asheim.

Vigernes-rektor Pål Kristiansen er glad for satsingen på tidlig innsats, men mener det ikke handler om ressurser alene.

– Det er to måter å se det på: Én ting er alder, noe annet er å komme tidlig inn som følge av symptomer og ta tak når behovet oppstår. Det handler i første om kompetanse, men kan også bli et ressursspørsmål fordi det kan koste penger å sette inn tiltak, sier han.