Vil bygge ut tre skoler og endre hele strukturen

Frisørlinja foreslått flyttet – se alle endringene i skolestrukturen her.