– Dette er noe helt nytt og spennende i Norge

BLIR EN AV NORGES TO RETTIGHETSSKOLER: Sten-Tærud skole signerte tirsdag kveld avtalen om å bli rettighetsskole. FOTO: PRIVAT

BLIR EN AV NORGES TO RETTIGHETSSKOLER: Sten-Tærud skole signerte tirsdag kveld avtalen om å bli rettighetsskole. FOTO: PRIVAT

Artikkelen er over 1 år gammel

Sten -Tærud skole er en av to skoler i landet som er plukket ut til et nytt UNICEF-program

DEL

UNICEF Norge har vedtatt å starte en pilot med to norske Rettighetsskoler. I går markerte Sten -Tærud skole sin oppstart i prosjektet.

Tirsdag denne uka ble rettighetsskolen ofisiellt åpnet. Elevene fra 1.–10. klasse viste fram forskjellige ting og prosjekter til årets rettighetsuke med kafé, debatt, skuespill og masse folk. Alle inntektene gikk til UNICEF.

Vil bedre skolemiljøet

– Dette er noe helt nytt og spennende i Norge, et opplegg som er svært utbredt i Storbritannia, og også på vei opp i Danmark som vi håper også her hjemme skal bidra til at norske barn blir bedre kjent med sine egne og andres rettigheter, og gjennom kunnskap og større elevmedvirkning kan bidra til å bedre skolemiljøet, sier Gro Rognmo, kommunikasjonsrådgiver i UNICEF.

Dette er UNICEF rettighetsskoler:

•       Et skoleutviklingstiltak for å forbedre barn og unges trivsel og utvikling gjennom reell elevmedvirkning og planmessig styrking av skolens psykososiale miljø.

•       Skolen bygger hele sin virksomhet på FNs barnekonvensjon.

•       Barns rettigheter og verdier som likeverd, respekt, toleranse og deltakelse er felles referanseramme og hjertet i skolens etos og kultur.

•       Elever, foreldre, lærere og annet personale forenes i et fellesskap som bevisst, systematisk og målrettetarbeider etter disse verdiene.

•       Elevene lærer om egne og andre barns rettigheterved å bruke dem hver dag.

STOLTE: Elevene ved Sten-Tærud skole samlet tirsdag inn penger til UNICEF.

STOLTE: Elevene ved Sten-Tærud skole samlet tirsdag inn penger til UNICEF.

Håper på økt toleranse

Mer enn 50.000 norske barn opplever å bli mobbet. Målet med UNICEFs rettighetsskoler er at alle tilknyttet skolen skal bli bedre kjent med barns rettigheter og at elevene gjennom å bli kjent med sine egne og andres rettigheter skal bli bedre rustet til å skape et godt skolemiljø.

– Vi ønsker å bidra til at norske barn får større kunnskap om egne og andres rettigheter, fordi vi ser at dette skaper økt toleranse. Altfor mange norske barn mistrives på skolen, og vi håper at og tror at rettighetsskolene skal skape et bedre skolemiljø gjennom økt kunnskap og større elevmedvirkning. UNICEF Norge er stolte over å sette i gang dette pilotprosjektet, og gleder oss til å følge de to skolenes arbeid framover, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

Artikkeltags