Nå får alle skoleelever mobbeombud

UTVIDES: Mobbeombud Janne-Marie Myrås (i hvit jakke) og rektor Ole Martin Hauglid Øyen på Volla skole med stortingsrepresentantene Turid Kristensen (H) og Kari Kjønaas Kjos (Frp). Foto: Tom Gustavsen

UTVIDES: Mobbeombud Janne-Marie Myrås (i hvit jakke) og rektor Ole Martin Hauglid Øyen på Volla skole med stortingsrepresentantene Turid Kristensen (H) og Kari Kjønaas Kjos (Frp). Foto: Tom Gustavsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Mobbeombudet i Akershus har så langt bare vært for elever i den videregående skolen. Fra høsten av skal ordningen også omfatte elever i grunnskolen.

DEL

I juni ble Janne-Marie Myrås fra Sørumsand nytt mobbeombud i Akershus, som dermed fikk to ansatte til å ta hånd om et stadig voksende problem gjennom et treårig prøveprosjekt.

Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt KrF og Venstre, sørger nå for at ordningen blir permanent fra høsten 2018. Samtidig skal det innføres mobbeombud i alle landets fylker – og ordningen utvides til å omfatte også elever i grunnskolen.

Snapchat ga økt pågang

Janne-Marie Myrås har erfart at behovet er til stede.

– Både Oslo og Buskerud har allerede dette tilbudet til elever i grunnskolen, og pågangen er stor – og vi får også henvendsler fra foreldre med barn i grunnskolen, forteller hun.

Myrås understreker at alle omfattes av samme lovverk.

– Så dersom man mener at elever i videregående skole har behov for et slikt ombud, så bør jo elever i grunnskolen ha det samme tilbudet, sier hun.

Mobbeombudet i Akerhus har opplevd stor pågang etter at de kom på Snapchat i fjor høst.

– Vi erfarte når vi reiste rundt og besøkte skoler at veldig få visste om oss, derfor har vi prioritert å være på sosiale medier, og det har vist seg å fungere. Terskelen er nok lavere for å ta kontakt med et offentlig ombud på Snap, Face eller Insta enn på telefon, tror Myrås.

Må spille på lag

For stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) fra Lørenskog er nettopp arbeidet mot mobbing blant hjertesakene.

– Mobbing er helt ødeleggende for den det gjelder. Ikke bare får mange ødelagt skolegangen, ofte sliter de med dette resten av livet også. Og det er så unødvendig. Derfor må vi alle spille på lag for å få bukt med denne trenden, sier Kristensen, som fikk plass i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i fjor høst.

Hun tror det er viktig at et mobbeombud også omfatter grunnskolen, og har tro på den nye mobbeloven som åpner for økonomisk straff til skoler og skoleiere som ikke følger opp mobbing.

– Flere av fylkene som allerede har mobbeombud forteller om en mangedobling av antall henvendelser etter at loven kom. Da må vi samtidig rigge oss så vi kan ta hånd om de henvendelsene vi får. Det trengs en instans der man kan få bistand til å løse problemene når man ikke får rask nok hjelp andre steder. Barn og foreldre skal vite at de ikke må stå i dette alene, sier Turid Kristensen.

Kari Kjønaas Kjos (Frp), også hun stortingspolitiker fra Lørenskog, sier hun er «vanvittig» glad for å få på plass den nye ordningen.

– Det har vært en langvarig kamp for å få dette til. Mange av dem jeg har møtt som sliter psykisk eller med rus, gjør det som følge av mobbing i barndommen, slår Kjos fast.

Utestenging og nakenbilder

Mobbeombudet er opptatt av at saker skal løses på lavest mulig nivå, og oppfordrer gjerne elever til å snakke med en voksen de har tillit til og stoler på.

– Men vi kan også være med i møter som en nøytral part eller mekle dersom de opplever at de ikke blir hørt. Erfaringen er uansett at det nytter å si fra.

– Hvilken type saker får dere flest henvendelser om?

– På videregående handler mobbing ofte om opplevelsen av å bli utestengt. Mange tar kontakt for å få opplysninger om rettighetene sine. Men vi har også hatt alvorlige tilfeller av digital mobbing, deriblant spredning av nakenbilder, forteller Janne-Marie Myrås.

Fakta

  • Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø.
  • Mobbeombudet skal bidra til at både barn i barnehage, skoleelever og lærlinger får ivaretatt sine lovfestede rettigheter til et godt psykososialt miljø.
  • Ombudet skal også jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foreldre.
  • Akershus fylkeskommune har hatt elev- og lærlingombud de siste sju og et halvt åra. I fjor sommer ble dette utvidet til et treårig prøveprosjekt med elev-, lærling- og mobbeombud, og Andreas Nilsson fikk følge av Janne-Marie Myrås fra Sørumsand i ombudsrollen.
  • Ombudet skal sikre arbeidet mot mobbing og annen uønsket adferd i skolen, samt bistå elever og lærlinger som trenger råd og veiledning i forbindelse med videregående opplæring.

Artikkeltags