Energiregnskap i pluss for skihallen Snø

Den nye skihallen Snø i Lørenskog er et plussbygg som produserer mer energi enn det bruker. Overskuddsenergien går til nærmiljøet i form av både fjernvarme og fjernkjøling.