Nå får snart ikke ambulansen lov til å stå parat langs E6 lenger

Ambulansetjenesten har brukt en framskutt base på Shell-stasjonen på Skedsmovollen. Nå frykter man at man må tilbake til garasjene i Lørenskog.