Trosser fylkesmannens miljø-nei: Sier ja til boligutbygging i elva

– Her får vi plass til nesten 1.200 boliger uten å ta av dyrket mark eller småhusbebyggelsen.