Skiltet viser parkering forbudt. Likevel parkerer p-selskapet der: – Det finnes unntak

Øyvind Hermansen reagerte sporenstreks da han så parkeringsvakta fra Skedsmo kommune hadde parkert på et område som er skiltet parkering forbudt. Nå viser det seg at det har de faktisk lov til.