Giftfunn kan sette en stopper for boligbygging

Artikkelen er over 2 år gammel

Foreløpige undersøkelser av grunnen på Kjeller viser at deler av området inneholder miljøgifter som er kostbart å rydde opp i. Det kan få konsekvenser for kommunens ønske om storstilt boligutbygging.