Gå til sidens hovedinnhold

Alida (8) er født i Norge og har norsk far. Nå kan hun bli tvangsflyttet

Artikkelen er over 3 år gammel

Den norske åtteåringen har aldri vært i Afrika. Likevel kan hun bli tvunget til å flytte til Zambia – og miste livet hun kjenner i Norge.

– Jeg har det veldig fint her i Norge. Jeg er glad i vennene mine og har ikke lyst til å flytte til Zambia, sier Alida Natasha Brøyn (8).

Tredjeklassingen på Kjeller skole er født og oppvokst i Norge, er norsk statsborger og har norsk far. Hun har aldri vært i morens fødeland. Likevel kan hun bli nødt til å flytte med moren til Zambia.

Venninnene i klassen til Alida er fortvilet.

– Da jeg fikk høre det ble jeg veldig, veldig lei meg. Alida er en veldig god venn, sier Louise Amalie Grønnerød-Hemmingby (8).

– Alida er snill og veldig morsom. Vi liker å skravle mye sammen. Jeg håper hun ikke må flytte, sier Malin Hojem (8).

Oppga uriktig identitet

Moren til Alida, Bwalya Musanshiko, kom til Norge fra Zambia for ti år siden for å finne jobb. Da hun kom til Norge oppga hun feil identitet.

– Jeg fikk råd fra noen jeg kjente om ikke å si hva jeg egentlig heter og hvor jeg egentlig kommer fra. Jeg angrer mye på det i dag, sier Musanshiko.

Etter to år gikk hun selv til politiet og fortalte at hun hadde oppgitt feil navn og nasjonalitet.

Å oppgi uriktig identitet anses som et grovt brudd på Utlendingsloven. Søknaden om asyl ble dermed avslått.

Avslaget har blitt påklaget til Utlendingsnemnda (UNE) flere ganger, senest i 2015. Siden har saken gått i rettssystemet.

Lagmannsretten ga UNE medhold. Saken ble anket til Høyesterett, men de valgte å ikke behandle saken. Dermed er saken rettskraftig avgjort.

Nå har Musanshiko fått utreisefrist 5. juli i år.

– Dette er veldig vondt og vanskelig for oss. Alida har det bedre i Norge, men jeg er moren hennes og vil ha henne med meg hvis jeg reiser, sier Musanshiko.

Hun har i dag hovedomsorgen for Alida.

Bekymret

Musanshiko er bekymret for hvordan livet til henne og datteren kan bli i Zambia. I landet er det høy arbeidsledighet, lav gjennomsnittsalder og en stor andel av befolkningen lever i fattigdom.

– Alida har aldri vært der og snakker ikke språket. Det er dessuten vanskelig for meg å få jobb der, sier Musanshiko.

Hun forteller at de snakker mye om det hjemme, og forbereder Alida på at de kanskje må reise.

Hun ønsker sterkt å bli i Norge sammen med datteren.

– Jeg håper at jeg kan bli, at Alida kan få en trygg oppvekst i Norge, og at hun ikke skal trenge å bekymre seg for framtiden.

– Håpløs situasjon

Alidas far, Knut Martin Brøyn, beskriver situasjonen som håpløs.

– Dette er en reaksjon mot mor som rammer vår datter. Datteren vår mister enten sin mor eller kontakten med meg og min familie, skole og venner, sier Brøyn.

Han sier tanken på å ha datteren sin i et land på andre siden av jorda er vond.

I likhet med moren er han bekymret for hvordan datteren kan få det i Zambia.

– Det er et av verdens fattigste land og de har store helseproblemer. Det foregår dessuten overgrep mot unge jenter. Alida er lys i huden og risikerer også å bli utsatt for rasisme, sier Brøyn.

UNE: – Uriktige opplysninger alvorlig

Utlendingsnemnda (UNE) skriver i sitt vedtak at innvandringsregulerende hensyn veier sterkt for at Musanshiko skal utvises.

– Uriktige opplysninger om identitet vurderes som alvorlig. Det er fordi det gjør det vanskelig for myndighetene å kontrollere hvem som reiser inn og oppholder seg i Norge. Når UNE fatter vedtak om utvisning selv om det får konsekvenser for familien i Norge, er det fordi samfunnets behov for å reagere mot lovbruddet veier tyngst, skriver seksjonssjef i Utlendingsnemnda, Marianne Granlund, i en e-post til RB.

Hun skriver videre at hensynet til barn er grunnleggende i vurderingen, men det er ikke alltid det avgjørende hensynet.

– I vurderingen av hensynet til barn ser vi på livs- og familiesituasjon og hvordan en utvisningsavgjørelse vil berøre barnet. Det er ikke uvanlig at personer som blir utvist har barn med norsk statsborgerskap. Selv om mor her har blitt utvist, har barnet rett til å oppholde seg i Norge, skriver Granlund.

– Foreldrene mener datteren har dårligere forutsetninger i Zambia, blant annet fordi hun ikke kjenner språket og kulturen. Hva er deres kommentar til det?

– Saken har vært prøvd for rettssystemet i to instanser. UNE har fått medhold i begge. Både retten og UNE har lagt til grunn at foreldrene kan velge hvor Alida skal bo. At det kan oppleves vanskelig for Alida å reise med mor til Zambia, er noe både UNE og retten har sett. Vi mener likevel at siden Alida skal oppholde seg i Zambia sammen med mor, som kjenner godt både språk og kultur, vil hun kunne ivareta Alida på en god måte.

Advokat: – Rett til å vokse opp i Norge med sin mor

Advokat Mads Andenæs representerer mor, far og Alida i saken.

– En liten pike som er norsk statsborger skal ikke måtte velge mellom å følge sin mor til et av de fattigste utviklingslandene eller å bli igjen i sitt fødeland, med faren og hans familie. Vi har argumentert i flere instanser om at datteren har rett til å vokse opp i Norge med sin mor, sier Andenæs.

Vedtaket fra UNE ble fattet for tre år siden. Andenæs sendte mandag denne uka begjæring til UNE om å omgjøre vedtaket. Da vedtaket ble fattet var Alida fem år gammel og hadde ikke begynt på skolen ennå.

– Hun har blitt tre år eldre, gått på skole og fått sterkere tilknytning til Norge. UNE må høre hennes synspunkter på en annen måte enn sist, fordi hun har klare oppfatninger og rett til å bli hørt, sier Andenæs.

Advokaten og familien har også bestemt seg for å ta saken videre til menneskerettighetsdomstolen. Andenæs mener avgjørelsen strider mot Alidas rett til å bo i Norge og retten til familieliv.

Andenæs forteller at saken til Alida skiller seg fra andre lignende saker, fordi hun er norsk statsborger.

– Hennes sak er annerledes. Hun er født og oppvokst i landet som norsk statsborger, og har en norsk pappa.

Alidas lærer: – Tragisk

Jan Thomas Søberg har vært kontaktlærer for Alida i nesten to år og har hatt jevnlige samtaler med henne.

– Jeg synes dette er en tragisk sak. Det er en lei situasjon for Alida og hennes foreldre, sier Søberg.

Han beskriver henne som et midtpunkt i klassen.

– Hun er faglig og sosialt sterk. Mange vil samarbeide med henne i gruppearbeid og hun er et midtpunkt under aktiviteter. Det er rart å tenke på at Alida kanskje ikke er en del av klassen etter sommerferien, sier Søberg.

Fakta om Zambia

  • Zambia er et land sør i Afrika.
  • Landet har 15,7 millioner innbyggere.
  • Gjennomsnittsalderen er 16,5 år for menn og 16,8 år for kvinner.
  • Zambia er et av de 50 fattigste landene i verden. 40 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.
  • Det er høy arbeidsledighet i landet.
  • Vold mot kvinner er utbredt i Zambia.
  • Zambia har en høy andel HIV-smittede og malariasmittede.

Kilder: Store norske leksikon og Kirkens Nødhjelp

Foreldrene viser støtte

Mandag arrangerte foreldrene på tredje trinn et foreldremøte for å vise støtte til Alida. En av initiativtakerne er Monica Hojem, som er mor til Alidas klassevenninne.

– Alida kan ikke påvirke sin egen situasjon. Hun blir den tapende part. Vi er fortvilet på vegne av familien, sier Hojem.

Hun mener det er viktig at foreldrene i klassen nå viser sin støtte.

– Det er viktig for oss at Alida vet at hun blir sett og at vi ikke aksepterer at livet hennes blir snudd på hodet, sier Hojem.

Rektor på Kjeller skole, Øyvind Rundtom, sier til RB at han er orientert om saken, men at han ikke vil kommentere enkeltsaker.

Kommentarer til denne saken