Gå til sidens hovedinnhold

Skedsmo bryter diskrimineringsforbudet

Artikkelen er over 4 år gammel

Skedsmo kommune er villig til å betale mer i husleie for flyktninger enn andre vanskeligstilte i kommunen. Brudd på diskrimineringsforbudet, konkluderer Fylkesmannen.

Det var i mars i fjor at flertallet (Ap, H, V, KrF og FRBBL) i kommunestyret i Skedsmo vedtok å akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som skal bosettes i kommunen, enn andre vanskeligstilte.

Det fikk Frp til å reagere. Frps gruppeleder, Glenn Simon Nerdal, kalte det ren diskriminering av andre vanskeligstilte. Han mener vedtaket forskjellsbehandler alenemødre, narkomane og andre med økonomiske utfordringer, og at det gir flyktninger førsteretten til de beste boligene.

Lovlighetskontroll

Frp krevde derfor lovlighetskontroll av vedtaket. Nå foreligger svaret fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Der får Frp støtte:

«Vedtaket bryter med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke anses som innholdsmessig lovlig», skriver Fylkesmannen.

Samtidig konkluderes det med at kommunens vedtak må oppheves.

Nerdal er godt fornøyd med Fylkesmannens konklusjon.

–  Jeg er glad for at Fylkesmannen nå har stadfestet at også etnisk norske sosialhjelpsmottakere har rettigheter. Det er ikke riktig at asylsøkere og flyktninger gjennomgående skal få de beste sosiale boligene, sier Nerdal.

– Rasisme

Han mener det er viktig å ikke legge til rette for ordninger som bidrar til å forskjellsbehandle mennesker.

– Det skaper rasisme når noen ser at andre får goder ikke alle får tilgang til, sier Nerdal.

Han er lei av å bli beskyldt for å sette svake grupper opp mot hverandre.

– Vi ble latterliggjort i kommunestyret, men nå viser det seg altså at vedtaket er åpenbar diskriminering, sier Nerdal.

Vedtaket som kommunen nå må oppheve, er snart ett år gammelt.

– At Skedsmo kommune i over et år har ført en diskriminerende og ulovlig praksis er sterkt uheldig. Jeg oppfordrer mottakere av kommunale boliger i Skedsmo som føler seg forbigått, å ta saken videre med kommunen. Vedtak som er fattet på ulovlig grunnlag, vil kunne omgjøres etter forvaltningsloven, sier Nerdal.

– Ikke diskriminering

Ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) er kjent med svaret fra Fylkesmannen:

– Vi tar Fylkesmannens avgjørelse til etterretning. Vi ser at vedtaket kan misforstås, sier Flæten.

Han tolker imidlertid Fylkesmannens gjennomgang dit hen at kommunens praksis og intensjoner er i tråd med regelverket og ikke medfører usaklig forskjellsbehandling.

– Jeg mener at det er viktig å presisere at alle vanskeligstilte i kommunen får ivaretatt sine rettigheter og får individuell vurdering ut fra sine behov. Det er ikke diskriminering av noen i Skedsmo, sier

Nerdal taler med to tunger om flyktninger  

Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er at kommunen sliter med å finne boliger til flyktninger i dagens pressede leiemarked, ikke minst på grunn av høy husleie. For å klare å bosette flyktningene kommunen har sagt ja til å ta imot, mener derfor flertallet av politikerne at det er nødvendig å gi mer i bostøtte til flyktninger.

Ifølge rådmannen har Skedsmo kommune også før vedtaket ble fattet, akseptert høyere husleie for noen av flyktningene som bosettes. I 2015 gjaldt dette 17 prosent av husleiekontraktene.

Kommunestyret vedtok i november å bosette 85 flyktninger i 2017. I fjor hadde kommunen avtale om å bosette 130 flyktninger.

Skedsmo kommune var nominert til IMDis bosettingspris 2015, men ble slått av Grimstad kommune. Bosettingsprisen deles årlig ut til en kommune som har gjort en spesielt god jobb med å bosette og integrere flyktninger.

Fakta

  • Økonomisk vanskeligstilte har rett på bostøtte for å få dekket boutgifter.
  • I de interne retningslinjene ved NAV Skedsmo er det fastsatt føringer for hvilket nivå på husleie som godtas for ulike størrelser bolig.
  • Dersom en vanskeligstilt overstiger det aksepterte nivå for en bolig, kan stønad til husleie ikke innvilges, og søkeren må lete videre etter annen bolig som kan falle inn under akseptert nivå.
  • I mars 2016 vedtok kommunestyret at kommunen ved behov i enkeltsaker, kan akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som skal bosettes etter avtale med IMDi.

Kommentarer til denne saken