Naboer melder om helseplager etter deponigass: «Unormalt slitne og trøtte»

Høye verdier av både metan og CO2 fra det nedlagte Brånåsen avfallsdeponi er målt i flere boliger. Naboene rapporterer om helseplager.

Artikkeltags