– Dette er en forskjønnelse av situasjonen

Salen var fullsatt da kommunen presenterte ny rapport om historien til Brånåsdalen avfallsdeponi tirsdag.