– Kloakk renner stadig vekk ut i Nitelva

Kommunen understreker at det investeres og jobbes kontinuerlig for å ta fatt på utfordringene.