Hendelsen fant sted i juni i år på hybelen til tiltalte i en kommune på Romerike.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld da han møtte i Øvre Romerike tingrett, tiltalt for samleie og annen seksuell omgang med en ung kvinne mens hun sov – såkalt uaktsom voldtekt.

Dommerne uenige

Retten var delt i synet på om tiltalte var skyldig.

Flertallet – de to legdommerne – fant ikke å kunne se bort fra tiltaltes forklaring om at fornærmede ikke sov og var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen om hun hadde villet det.

De frikjente også mannen for kravet om oppreisning, selv om beviskravet der er lavere enn for å avsi fengselsstraff.

Mindretallet, tingrettsdommer Tom Vik, fant det bevist at kvinnen sov og var ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen, og at tiltalte var klar over at hun sov.

Vik viste til at tiltalte om lag en time etter den seksuelle omgangen kommuniserte med fornærmedes kjæreste på Facebook. Han skrev blant annet: «Jeg hadde sex med N.N. når hun sov. Og jeg vet at jeg gjorde noe veldig dumt».

Noe av det samme fortalte han til to andre personer. Dessuten forklarte han i politiavhør at han trodde kvinnen sov.

Våknet uten klær

Fornærmede forklarte i retten at tiltalte sto på gulvet da hun våknet. Kvinnen oppdaget at hun hadde vært avkledd mens hun sov.

«Hva faen har du gjort?» ropte hun til tiltalte før hun raskt dro på seg klærne og løp ut av rommet.

Tiltalte forklarte i retten at han oppfattet at fornærmede var våken da den seksuelle omgangen ble gjennomført. Han sa at hun lå med delvis lukkede øyne, men var våken og klar over hva som skjedde.

Ikke anket

Aktor, statsadvokat Kristin Natasha Røhne, la ned påstand om fengsel i tre år og åtte måneder, derav to år og åtte måneder betinget fengsel.

Påtalemyndigheten har likevel ikke anket dommen.

– Vi så hvordan bevisene sto seg i tingretten og har valgt å godta deres dom, sier Røhne.

– Glad for dommen

– Min klient er glad for dommen. Jeg har ingen kommentar utover det, sier tiltaltes forsvarer, advokat Mirén Kliland Gundersen.