Undertegnet kontrakt verdt 96 millioner – skal bygge 1,3 kilometer vei

Laget for pendlertrafikk: Den nye Garderveien bygges for å tåle trafikkmengden i området mellom Hovinhøgda og Fetsund se Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Laget for pendlertrafikk: Den nye Garderveien bygges for å tåle trafikkmengden i området mellom Hovinhøgda og Fetsund se Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen har kommet til enighet med Askim Entreprenør om byggingen av den nye fylkesvei 279 Garderveien.

DEL

Kontrakten mellom Statens vegvesen og Askim Entreprenør har en totalverdi på 95.937.773 kroner pluss moms. Som tidligere omtalt var det kommet inn ni tilbud på byggingen av den nye fylkesveien.

I tillegg til å bygge den nye hovedveien på 1,3 kilometer langs den nye traseen mellom Støvin gård og Fetsund sentrum, skal entreprenøren også gjøre følgende arbeid:

 • Bygge rundkjøring i krysset mellom Garderveien og Garderåsveien og i krysset mellom Garderveien og Faldalsveien.
 • Bygge t-kryss i Engerveien.
 • Bygge flere mindre kryss.
 • Gjøre tiltak på ca. 1,2 kilometer med tilhørende sideveier.
 • Bygge ca. 2,1 kilometer med gang- og sykkelveier.
 • Bygge ca. 150 meter fortau.
 • Bygge sju bussholdeplasser.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om vannledningen for Nedre Romerike Vannverk.
 • Legge om vann- og spillvannsledningen til Fet kommune.
 • Etablere nytt overvannssystem som knyttes til det eksisterende anlegget i Fetsund sentrum.
 • Legge nye trekkerør og omlegging av eksisterende kabler.
 • Etablere støttefylling i ravinedal.
 • Etablere nye adkomster til private eiendommer.
Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø (til venstre) i Statens vegvesen og administrerende direktør Thor-Ole Risser i Askim Entreprenør undertegnet torsdag 8. februar kontrakt om bygging av ny fv. 279 Garderveien.

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø (til venstre) i Statens vegvesen og administrerende direktør Thor-Ole Risser i Askim Entreprenør undertegnet torsdag 8. februar kontrakt om bygging av ny fv. 279 Garderveien. Foto:

Byggestart til påske

I pressemeldingen som er sendt ut fra Statens vegvesen kommer det fram at byggestarten er tiltenkt etter en samhandling mellom partene i mars.

Utbyggingen av fylkesvei 279 Garderveien gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og finansieres med midler fra Oslopakke 3. Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten samt gående og syklende. Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2020.

Artikkeltags