Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Hønefoss skulle stå ferdig i 2024. Men nå ønsker Bane Nor flere års utsettelse, skriver Aftenposten.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor mener at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan ble vedtatt i fjor.

Den nye gjennomgangen konkluderer med at utbyggingen tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027, til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.

– Dette vitner om skandaløs dårlig planlegging! sier Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli til VG.

– Det som er spesielt er at det bare er åtte måneder siden Stortinget vedtok Nasjonal Transportplan. Nå må samferdselsministeren rydde opp, sier Myrli til avisen.

I tillegg peker Bane Nor-rapporten på at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene, de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten, Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og byggingen blir dyrere enn hittil beregnet.

– Oppsiktsvekkende

SVs representant i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Arne Nævra, reagerer også.

– Dette er oppsiktsvekkende opplysninger. Vi har antatt at målsettinger og framdrift i transportplanen kan holdes. Når det antydes fra Bane Nor-sjefen at det antakelig både står på penger i første del av perioden og på planleggingsressurser, så er det alvorlig, sier Nævra.

Han merker seg at Bane Nor ifølge avisen er usikker på om de har kompetansen som må til for å gjennomføre alle prosjektene i Nasjonal transportplan.

– Er det virkelig mulig? Har regjeringen ikke hatt styring med så sentrale deler av norsk samferdsel, spør Nævra.

Ny Oslo-tunnel

Frimannslund sier at Bane Nor vil redusere byggekostnadene med opp mot ti milliarder kroner ved hjelp av smarte løsninger. Det innebærer et forslag om høyere prioritering av indre Intercityog at ny jernbanetunnel gjennom Oslo prioriteres høyt og startes så snart som mulig.

– Dagens strekning gjennom Oslo er en flaskehals. Ny tunnel vil øke kapasiteten i hele banesystemet, sier Frimannslund i en pressemelding Bane Nor la ut på sine nettsider søndag kveld.