– Norske fylkesveier skriker etter et løft

VEIVEDLIKEHOLD: Vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveier har økt de siste årene. Nå vil Sp løse problemet med et statlig vedlikeholdsprogram. Foto: Paul Kleiven, NTB scanpix/ANB

VEIVEDLIKEHOLD: Vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveier har økt de siste årene. Nå vil Sp løse problemet med et statlig vedlikeholdsprogram. Foto: Paul Kleiven, NTB scanpix/ANB

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Tiden er moden for å ta tak i det store milliardetterslepet på fylkesveiene, mener Sp.

DEL

– Flere rapporter tegner det samme dystre bildet av tilstanden på fylkesveiene. Nemlig at vedlikeholdsetterslepet har økt de siste årene. Tiden er inne for å gi dette veinettet et løft. Det handler om å ta hele landet i bruk, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Til stor nytte

SV stiller seg helhjertet bak Sp om et statlig program for å redusere etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene. Aps Sverre Myrli går langt i å garantere Sp gjennomslag. Dermed kan Sp få flertall på Stortinget for sine krav med KrFs velsignelse, men partiet har ennå ikke tatt stilling til forslaget.

Programmet som Sp foreslår skal være et spleiselag mellom staten og fylkeskommunene. En av hovedårsakene til at partiet stiller dette kravet er følgende analyse fra Oslo Economics:

 • Dersom bevilgningene til vedlikehold av veidekke og –fundament øker med om lag 1,5 milliarder kroner i året i perioden 2018-2029, vil det gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 milliarder kroner.
 • Det er kostnadstyngende å skyve på etterslepet. For eksempel vil en utsettelse av vedlikeholdsetterslepet med fem år redusere samfunnsnytten med 2,1 milliarder kroner.
 • Investerer i trygghet

 • – Det er 50 prosent større sjanse for å omkomme eller å bli hardt skadet på en fylkesvei enn en riksvei. Tre av fire ulykker på veiene skjer utenfor tettbygde strøk. Å få på plass et slikt vedlikeholdsprogram er derfor en investering i trygghet over hele landet, mener Mossleth.

  Sps forslag bygger på det samme innspillet som fagetatene hadde til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 uten å bli hørt. Også alle fylkeskommunene som var med i forslagets høringsrunde, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Sogn og Fjordane og Troms, sier ja til et vedlikeholdsprogram for fylkesveiene.

  – Et løft for fylkesveiene vil ikke bare gjøre det tryggere for skolebarna, men det vil også bedre forholdene for industri, næringsliv og bilister på vei til og fra jobb, påpeker Sp-politikeren.

  Fylkesveiene taper

  Mossleth bruker sitt eget hjemfylke som eksempel på den dårlige veistandarden. Nordland har 4.000 kilometer fylkesvei og et vedlikeholdsetterslep som er beregnet til ni milliarder kroner.

  SV er et av partiene som vil overføre penger fra de store motorveiprosjektene til blant annet fylkesveiene.

  – Det må være ærlighet i prioriteringene. Hvis det ikke følger penger med en plan, er den ikke så mye verdt. De store partiene kan ikke i sine vakre taler si ja til alt. Da taper fylkesveiene, sier stortingsrepresentant Arne Nævra (SV).

  – Vi er positive til å satse mer på fylkesveiene. Behovet er enormt, og noe må gjøres. Vi foreslo vesentlig mer enn regjeringen til fylkeskommunene i 2018, sier Aps Sverre Myrli.

  VIL SATSE: Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) vil satse mer på fylkesveiene.

  VIL SATSE: Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) vil satse mer på fylkesveiene.

  Forfallet går ned

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreker at det er viktig å bygge opp landets infrastruktur.

  – Dagens regjering har styrket satsingen på veiene kraftig gjennom betydelig økte bevilgninger. Det er viktig for næringslivet og for innbyggernes hverdag, og vi har sett en veldig positiv utvikling innen alvorlige trafikkulykker. Forfallet på riksveiene går nå ned for fjerde året på rad, sier Solvik-Olsen til ANB.

  – Regjeringen har også økt bevilgningene til fylkesveier betydelig, som en særskilt satsing, samtidig som kommuneøkonomien er svært god. Det gir rom for å prioritere opp vedlikehold i fylkene. Sps forslag er nok godt ment, men det spriker veldig med hva partiet og den rødgrønne opposisjonen har gjort i praksis. Derfor mener jeg regjeringens tilnærming er beste virkemiddel for å oppnå bedre fylkesveier, sier Frp-statsråden.

  Tredoblet overføringene

  Frps Morten Stordalen betviler ikke at det har vært og fremdeles er et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene, men han synes det er veldig spesielt at Sp roper etter et løft nå.

  – Det var Sp som satt i regjering med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da ansvaret for dette veinettet ble overført fra staten til fylkeskommunene i 2010. Det skjedde uten at fylkeskommunene fikk penger til å dekke opp for det store vedlikeholdsbehovet, sier han til ANB.

  Stordalen, som er nestleder i transportkomiteen på Stortinget, viser til at Frp i regjering har tredoblet overføringene til vedlikehold av fylkesveiene.

  – Disse overføringene alene er ikke nok, men det ville ha vært et dramatisk og mye verre etterslep med Sp i posisjon. Samtidig er vi avhengig av at fylkeskommunene faktisk bruker rammeoverføringene til vei og ikke til andre formål, sier Stordalen, som ikke vil forskuttere hvordan Frp vil forholde seg til Sps forslag før det er ferdigbehandlet i komiteen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken