– Det er helt uaktuelt at Akershus skal finansiere alle store prosjekter i Oslo

I møter: Anette Solli (H) og de øvrige medlemmene i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 møtes i morgen.

I møter: Anette Solli (H) og de øvrige medlemmene i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 møtes i morgen.

Artikkelen er over 4 år gammel

I løpet av kommende uke må man bli enige om en reforhandlet Oslopakke 3. Utvidelse av E18 vest for Oslo er nøkkelspørsmålet.

DEL

Innspurt for Oslopakke 3 Slik deler du abonnementet ditt med andre i din husstand! 

– Vi i Akershus står samlet om utvidelsen av E18 vestover, sier fylkesordfører Anette Solli (H) som skal i nye forhandlinger både i morgen søndag og på onsdag.

Akershus-delegasjonen er trygge på at man kommer i havn, selv om Miljøpartiet de grønne i Oslo truer med «regjeringskrise» hvis ikke byrådet stanser E18-prosjektet.

Mye må være med

Anette Solli finner det urimelig hvis Oslo setter kjepper i hjulene for dette prosjektet, all den tid Oslo nå så å si er ferdig med E18-arbeidet i sitt eget fylke.

For Akershus-bilistene er det klart at det vil bli dyrere å reise med bil inn i Oslo. Både Fornebubanen, Ahusbanen og en stor satsing på sykkel- og gangveier skal finansieres. Det skal også i stor grad kollektivtrafikken.

Hvor smertegrensen går for bompenger vil trolig avgjøres de kommende dagene.

Det har vært antydet en pris på 120 kroner for en tur fra Olavsgaard til Oslo sentrum.

Det er over smertegrensen fylkesordføreren selv har satt.

Betaler for tunnel

– Det er uansett uaktuelt at bilistene i Akershus skal finansiere alle store prosjekter i Oslo. Vi har sagt ja til å være med på å finansiere Sentrumstunnelen for T-banen, fortsetter Solli.

For henne er også riksvei 4-prosjektet ved Rotnes viktig, der Nittedal kommune vil frigjøre plass til videre sentrumsutvikling.

– Her har kommunen gjort et godt forarbeid, sier Solli.

Hun understreker at mye Oslopakke 3-midler kommer Romerike til gode i form av blant annet gang- og sykkelveiprosjekter.

Ministeren på besøk

Denne uka har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vært i møte med forhandlingsutvalget for Oslopakke 3.

Selv hevder han at det var for å bli orientert om prosjektet, ikke for å sette press på forhandlingsutvalget.

Mest trolig blir E18-prosjektet noe krympet og passeringsprisen redusert. Hvor de nye «pengemaskinene» skal plasseres vil også være et stridsspørsmål. Fra Akershus sin side vil man gjerne at Oslo-bilistene også skal punge ut litt mer enn i dag.

Artikkeltags