Ungdommer som ville «rulle» ble spurt om bilde, alder, vekt, høyde og etnisk bakgrunn: – Helt uakseptabelt!

Russepresidenten kaller meldingen uakseptabel.