Russen kan ikke lenger nyte medbrakt alkohol på russetreff. Politidirektoratet sender nå ut nye retningslinjer som skal sikre at reglene håndheves likt i alle politidistrikt.

Hensikten er å hindre overstadig beruselse og påfølgende uønskede hendelser, skriver politiet på sine nettsider.

Ulik tilnærming

I forkant av russefeiringen våren 2017 ble det avdekket at politidistriktene i møte med arrangører av russefestivaler, hadde noe ulik tilnærming til alkohollovens regler om skjenkebevilling og drikking på offentlig sted.

På Romerike ble det allerede i 2016 innført forbud mot medbrakt alkohol på det årlige russetreffet på Hellerudsletta. Nå følger de andre politidistriktene etter.

 

Skjenkebevilling

Helsedirektoratet er delegert tolkningsansvaret for alkoholloven, men det er politiet som har ansvar for å håndheve eventuelle overtredelser av alkoholloven i det offentlige rom.

Helsedirektoratet har presisert følgende:
• Tilstelninger som er åpne for allmenheten, og hvor det skal serveres eller nytes alkohol, er bevillingspliktig. Dette gjelder selv om arrangementet foregår på avsperret område og deltakerne må kjøpe billett eller betale for inngang.

• På slike tilstelninger skal det påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikke.

• Det er opp til den enkelte kommune om den vil gi bevilling til en gitt tilstelning. Kommunene står imidlertid ikke fritt til å vurdere at bevillingspliktige tilstelninger ikke trenger bevilling.

 

Presiseringen innebærer at reglene for å nyte alkohol på offentlig sted gjelder på samme måte for russetreff som for utesteder.

Det betyr at arrangementet skal ha skjenkebevilling og at medbrakt ikke kan nytes. Politiet vil påse at russearrangementer med skjenkebevilling har egne vakter, som skal kontrollere at deltakerne ikke tar med seg medbrakt inn på arrangementet.

Politidirektoratets brev kan leses her.