Vil hjelpe familier med rusproblemer: – Alle kommuner i Norge burde hatt et tilbud som dette

Familieklubben på Jessheim ønsker å bidra til å bedre kommunikasjonen og forståelsen mellom rusmisbrukere og deres pårørende.