– Vi trenger ikke flere utredninger og runder på dette. Nå må det slås fast én gang for alle at det skal bygges bane på Nedre Romerike – ikke superbuss eller andre løsninger. Det må både Stortinget og fylkestinget bidra til, siden de skal være med og finansiere prosjektet, sier Myrli.

Skedsmo-politikeren, som er medlem i Stortingets transportkomité og ny transportpolitisk talsperson for Ap, mener det er på tide å komme et skritt videre i diskusjonen om framtidas kollektivtransport på Nedre Romerike.

– Tar altfor lang tid

– Det tar altfor lang tid å få realisert slike prosjekter som dette. Vi burde vært i gang med å planlegge et konkret prosjekt nå, i stedet diskuterer vi fortsatt om vi skal bygge bane eller andre løsninger, konstaterer Myrli, som understreker at han er utålmodig.

For å ta saken et skritt videre, vil han sørge for at Arbeiderpartiet i forbindelse med høstens behandling av statsbudsjettet for 2018 tar initiativ til følgende:

At Stortinget slår fast i statsbudsjettet at det skal bygges bane på Nedre Romerike,og at staten skal bidra til investeringene.

– I utgangspunktet er jo dette fylkets ansvar – men dette prosjektet er så stort og dyrt at staten må bidra. Arbeiderpartiet mener at staten skal bidra med inntil 70 prosent av utbyggingskostnadene, mens regjeringen mener 50 prosent, konstaterer Myrli.

Han er enig med SNR-leder og Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) i at det også må avsettes midler til planlegging av banen i statsbudsjettet for 2018, og vil bidra til det.

– Jeg vil ta med dette inn i transportkomiteens arbeid med sikte på at det omtales i komiteens innstilling til Stortinget før budsjettet vedtas i desember. Ap vil også fremme forslag om dette i fylkestinget, lover han.

Binde prosjektet til masta

Både Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og Nedre-kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen jobber i disse dager med høringsuttalelser til konseptvalgutredningen (KVU) om kollektivtransport på Nedre Romerike før fristen 21. desember.

 

Ragnhild Bergheim er usikker på hvilket konsept man vil lande på fra Nedre, men er enig med Myrli i at det uansett er viktig å få slått fast at det er bane og ikke buss man ønsker.

– Det aller viktigste nå er å få få bundet dette prosjektet til masta gjennom å sikre den videre framdriften i form av midler på statsbudsjettet. Så får vi diskutere etterpå hvilken variant av benaløsninger som er mest hensiktsmessig, sier Bergheim.

– Dette er ren overkjøring

Nybakt stortingsrepresentant Turid Kristensen, som også er gruppeleder for Høyre i Lørenskog kommunestyre, stiller seg bak ønsket om bane – men er helt uenig med Myrli i at Stortinget skal vedta dette nå.

– Jeg synes det blir en underlig måte å behandle saken på og en ren overkjøring av fylkespolitikerne. Dette prosjektet er fylkets ansvar, det er en del av Oslopakke 3 og vi har endelig fått den siste utredningen som fylkespolitikerne har bestilt. Da blir det veldig rart å skulle ta fra fylkespolitikerne muligheten til å vedta dette selv, sier Kristensen.

– Men politikerne både i fylket og Nedre-kommunene har signalisert en rekke ganger at det er bane de ønsker – ville det ikke da tvert imot vært en god støtte med et slikt vedtak i Stortinget?

– Nei. Fylkespolitikerne har bedt om en utredning fordi de mente det var nødvendig, og den er nå ute på høring. Jeg har full tiltro til at fylkespolitikerne vil ta en god beslutning, og Stortinget har allerede vedtatt gjennom Nasjonal transportplan å stille med midler til både planlegging og bane når den tid kommer, mener Turid Kristensen.