Ber om at gynekologen frifinnes: – Ti ord mot ord-saker

Forsvarerne mener det ikke finnes bevismessig grunnlag for å domfelle den overgrepstiltalte gynekologen.