Motorveien sto ferdig i 2007 – allerede nå kan den bli skrotet

I 2007 sto motorveien klar, men telehiv og ujevnheter mellom vei og bru ved temperaturforandringer skaper problemer.