Nedgangen i befolkningsveksten forklares med liten innvandring og få barnefødsler.

Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år vokste folketallet med 10.600 personer, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Veksten har ikke vært lavere siden 2005 da arbeidsinnvandringen skjøt fart etter EU-utvidelsen i Øst-Europa.

12.400 personer innvandret og 15.100 barn ble født i 2. kvartal. Men samtidig utvandret 7.200 personer og 9.700 døde. Dermed ble nettoinnvandringen på 5.200 personer og fødselsoverskuddet på 5.400.

Fødselsoverskuddet viser tallet på fødte minus antall døde. Det har ikke vært lavere siden 2007.

– Likevel bidro fødselsoverskuddet i det siste kvartalet mer til befolkningsveksten enn nettoinnvandringen gjorde, og det har ikke skjedd i noe kvartal siden perioden med stor innvandring tok til i 2006, skriver SSB.

På Romerike har imidlertid alle kommuner hatt en økning fra 1. til 2 kvartal. Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Lørenskog har hatt størst prosentvisøkning. I de øvrige romerikskommunene har det også vært en liten økning (se grafikk).

1. juli 2017 var vi 5.278.000 personer i Norge.