Ski får politihovedkvarteret

VALGT BORT: Grålum var Politidirektoratets og politidirektørens anbefaling. FOTO: TOBIAS NORDLI

VALGT BORT: Grålum var Politidirektoratets og politidirektørens anbefaling. FOTO: TOBIAS NORDLI

Artikkelen er over 4 år gammel

Sikre kilder bekrefter overfor Romerikes Blad at Ski blir det nye politihovedkvarteret i Øst politidistrikt.

DEL

Dermed snur Politidirektoratet (POD) og politidirektør Odd Reidar Humlegård, som i sin anbefaling foreslo Grålum utenfor Sarpsborg som nytt politihovedkvarter.

Det nye politidistriktet som består av gamle Østfold, Follo og Romerike politidistrikt vil betjene rundt 600.000 innbyggere.

Liten betydning for folk flest

I en pressemelding forteller politiet at valget av nytt hovedsete vil få liten eller ingen betydning for folk flest. Funksjonene som skal likgge i hovedsetet er i stor grad «stedsuavhengige» og vil derfor i liten grad kreve fysisk nrhet til brukerne av politiets tjenester.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård understreker at beslutningen om hovedsetene heller ikke betyr at alle fagmiljøer skal samles et sted i distriktet.

– Hvilke fagmiljøer som skal ligge hvor, vil bli klart gjennom lokale prosesser ledet av den nye politimesteren. Det er et mål å ta hele politidistriktet i bruk, sier Humlegård.

Endret mening to steder

Politidirektoratet endret konklusjon i to politidistrikt som følge av høringsinnspill og eget arbeid med  å kvalitetssikre opplysninger. I Øst politidistrikt falt valget på Ski, mens i Sør-Øst politidistrikt blir Tønsberg det nye hovedkvarteret.

– Vi har vært åpne for å endre konklusjoner i møte med gode argumenter og nye faktaopplysninger. Jeg vil takke alle som har bidratt med gode høringsinnspill. Vi har vurdert samtlige grundig og systematisk. Høringsrunden har bidratt til bedre og mer velfunderte beslutninger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Skjønner at folk er skuffet

Politidirektøren forteller videre i pressemeldingen at han har forståelse for at mange blir skuffet over de endelige beslutningene.

– Det er stort engasjement for hvor de nye hovedsetene skal ligge ? både i etaten og lokalsamfunn ulike steder i landet. Mange har kjempet for sin by, og det er uunngåelig at noen blir skuffet. Jeg er likevel trygg på at vi har tatt riktige beslutninger. Totalt sett mener jeg dette gir de nye distriktene beste mulige arbeidsbetingelser for å levere gode polititjenester der folk trenger oss, sier Humlegård.

Hovedseter i Norges 12 nye politidistrikter

Finnmark PD: Kirkenes
Troms PD: Tromsø
Nordland PD: Bodø
Trøndelag PD: Trondheim
Møre og Romsdal PD: Ålesund
Vest PD: Bergen
Sør-Vest PD: Stavanger
Agder PD: Kristiansand
Sør-Øst PD: Tønsberg
Oslo PD: Oslo
Øst PD: Ski
Innlandet PD: Hamar

Artikkelen oppdateres!

Artikkeltags