Politiet på Romerike hadde fire fanger på samme celle - fikk skriftlig smekk

FYLT OPP: Romerike politidistrikt har fått pepper av Sivilombudsmannen for å ha hatt inntil fire personer samtidig i samme varetektscelle ved enkelt anledninger. Cellene er på seks kvadratmeter og har ikke skjermet toalett.

FYLT OPP: Romerike politidistrikt har fått pepper av Sivilombudsmannen for å ha hatt inntil fire personer samtidig i samme varetektscelle ved enkelt anledninger. Cellene er på seks kvadratmeter og har ikke skjermet toalett. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

ROMERIKE: – Slikt bør av hensyn til den enkeltes integritet ikke forekomme, skriver Sivilombudsmannen i rapport.

DEL

(NETTAVISEN): I en rapport fra april komme det frem Romerike politidistrikt i flere tilfeller har hatt to eller flere personer på samme glattcelle.

Det var i februar i fjor at Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse inspiserte sentralarresten ved politidistriktet.

Rapport: – Cellene bygget for én person

I rapporten heter det blant annet:

«Det forekommer forholdsvis ofte at arrestanter må dele samme celle (dublering). En gjennomgang viste 163 tilfeller av dublering i 2014. Problemet ble av politiet knyttet til lav kapasitet i arresten. Helt unntaksvis fremkom det at tre-fire arrestanter har delt celle. Der så mange oppholder seg på en celle bygget for én person vil blant annet luftkvaliteten kunne bli sterkt redusert.»

Politioverbetjent Ola Lystad ved Romerike politidistrikt.

Politioverbetjent Ola Lystad ved Romerike politidistrikt. Foto:

– Jeg trenger å gå grundigere inn i materien for å dokumentere hvilke tilfeller det har vært fire fanger i samme celle, men at det kan ha skjedd går jo frem av rapporten, sier seksjonsleder for Fellesoperativ enhet ved Romerike politidistrikt Ola Lystad til Nettavisen.

– Hvis jeg skal tillate meg en viss grad av spekulering antar jeg at dette skjedde i forbindelse med en aksjon. Da har vi hatt dem sittende i sammen i noen timer fordi vi ikke klarer å få dem i en celle hver.

I rapporten er Sivilombudsmannen klar på at det er uheldig at flere må dele varetektscelle:

«Slikt bør av hensyn til den enkeltes integritet ikke forekomme, og opphold av lengre varighet bør ikke aksepteres.»

– Ikke tilstrekkelig kapasitet

Tidligere lenket politiet fast varetektsfanger til veggen på venterommet. Etter kritikk har de sluttet med praksisen.

Tidligere lenket politiet fast varetektsfanger til veggen på venterommet. Etter kritikk har de sluttet med praksisen. Foto:

Lystad nevner fotballbråk som et eksempel på en aksjon hvor det kan ha vært aktuelt med flere, i de seks kvadratmeter store cellene samtidig. I rapporten blir det også påpekt uheldige forhold når det er to som må dele celle samtidig, som at det ikke er avskjermet toalett.

– Dublering skjer fordi kapasiteten vår ikke er tilstrekkelig. Nå har det skjedd endringer i senere tid med at regjeringen har en ordning med fengselsplasser i Nederland. Dette er med på å frigjøre kapasitet her hjemme, og dette er noe vi merker.

– Hvis vi kan unngå dublering så ønsker vi å prøve å unngå det, forsikrer Lystad, som også understreker at de har skjerpet seg siden Sivilombudsmannen var på inspeksjonsrunde tidligere i år.

Når det er to eller flere i varetektsceller øker risikoen for uønskede hendelser. Lystad mener likevel det er forsvarlig når det forekommer.

– Det er forsvarlig i den grad at vi ikke har fire personer som er påvirket av rus i samme celle samtidig. Alle som kommer her går gjennom en grundig klinisk gjennomgang.

– Vi kan forbedres

– Dublering øker risikoen, og den forsøker vi å holde så lav som mulig. Selv om to på en celle er venner kan de bli uvenner, så det er ikke ønskelig å ha to eller flere på en celle. Det ligger alltid en konkret vurdering til grunn. Alternativet er å slippe dem løs, forklarer Lystad.

I rapporten kommer Sivilombudsmannen med følgende tiltak og kommentarer til forbedring:

«Politiet bør bare plassere flere innsatte på samme celle i ekstraordinære situasjoner, for et kortest mulig tidsrom og etter en grundig risikovurdering. Det bør utarbeides tydeligere rutiner for risikovurdering og tilsyn der dublering er aktuelt. Varighet bør registreres i hvert enkelt tilfelle.»

Sivilombudsmannen anbefaler også at politidistriktet vurderer kapasitetsutvidelser for å unngå flere tilfeller av dubleringer, men det kommer også frem at sentralarresten på Romerike i all hovedsak drives godt. Rapporten ser Lystad likevel som verdifull.

– Den er et nyttig verktøy for oss i streben etter å bli bedre. Jeg vil oppsummere rapporten med at det er bra å se hvor veldrevet vi er, men at vi har momenter som kan forbedres, avslutter han.

Artikkeltags