Inne i denne tunnelen er det i ferd med å gå galt

Må utbedres: Hovedvannstunnelen mellom Glomma og vannverket må utbedres. Allerede har det begynt å rase på ett sted, men tunnelen vil ikke vær utbedret før tidligst i 2019.Alle foto: Vidar Sandnes

Må utbedres: Hovedvannstunnelen mellom Glomma og vannverket må utbedres. Allerede har det begynt å rase på ett sted, men tunnelen vil ikke vær utbedret før tidligst i 2019.Alle foto: Vidar Sandnes

Artikkelen er over 3 år gammel

Det har begynt å rase i hovedvannstunnelen til Nedre Romerike vannverk. Daglig leder for NRV frykter at titusener kan miste drikkevannet.

DEL

Del abonnementet ditt med familien! 

Nedre Romerike vannverk IKS har identifisert to rassoner i den 3,6 kilometer lange hovedvannstunellen som tar vannet fra Glomma til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. Om det går et stort ras som tetter tunnelen, vil det få svært dramatiske konsekvenser:

Vannverket har ikke estimater på hvor mange innbyggere som vil miste drikkevannet, men det er snakk om titusener. Også livsviktige institusjoner vil få problemer med å opprettholde sitt tilbud.

– I praksis vil vannet være brukt opp før det kommer fram til Ahus, om vi ikke stenger av levering til Coca-Cola, Ringnes og Arcus samt abonnenter i Lørenskog og Nittedal, sier Thomes Trømborg, daglig leder i Nedre Romerike vannverk IKS/Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRV/NRA).

Driftsoperatør ved NRV, Tom Even Gåsbakk, understreker at rasfaren i tunnelen er høyst reell.

– De ansvarlige geologene som har undersøkt rassonene, slår fast at spørsmålet ikke er om det kommer til å rase, men når. Det er svært utfordrende å komme seg fram til rassonene, og helt umulig å utbedre tunnelen uten at vannet stenges helt.

Bekymret: Driftsoperatør Tom Even Gåsbakk og daglig leder Thomes Trømborg.

Bekymret: Driftsoperatør Tom Even Gåsbakk og daglig leder Thomes Trømborg.

Tidligst 2019

Daglig leder Trømborg forsikrer at de jobber på spreng med å utbedre svakhetene i tunnelen, men at dette vil ta tid. Årsaken er at Nedre Romerike vannverk er helt avhengig av å stenge av alt vannet i tunnelen for å gjøre utbedringer. Det har de ikke mulighet før en tilkobling for reservevann mellom Nedre Romerike vannverk og det nye vannverket i Ullensaker er på plass. Vannverket i Ullensaker vil ikke være i full drift før 2019.

– Denne tilkoblingen må på plass, og det er derfor vi har utbedring av hovedvannstunnelen som øverste prioritering i hovedplanen som skal vedtas i kommunestyrene i desember 2017, sier Thomes Trømborg.

– Vil ramme mange

De to rassonene befinner seg 800 og 1.400 meter inne i tunnelen. På sistnevnte punkt raser det allerede i dag. Hvis det i nær framtid går et stort ras som tetter tunnelen helt, kan så mye som 60 prosent av vårt normale vannbehov forsvinne.

I dag kan Nedre Romerike vannverk få reservevann fra Oslo og Aurskog-Høland, men det er langt fra nok.

– Det dekker kun 38 prosent av normalforbruket. Om det skjer et større ras før vi kan hente reservevann fra Ullensaker, kan det får store konsekvenser, sier han.

Ifølge Trømborg vil bedrifter institusjoner og innbyggerne merke vannmangelen godt på kroppen.

– Et slikt scenario vil medføre brutale prioriteringer som vil ramme mange.

– Hvem prioriterer vannforsyningene om dette skjer?

– Det er kommunen i samarbeid med oss. Om noe slikt skulle oppstå, regner jeg med at man prioriterer liv og helse, sier Trømborg.

RASSONER: Den striplede linjen på kartet viser hovedvannstunnelen fra Glomma til vannverket i Hauglifjell. De to røde rundingene markerer rassonene.

RASSONER: Den striplede linjen på kartet viser hovedvannstunnelen fra Glomma til vannverket i Hauglifjell. De to røde rundingene markerer rassonene.

Kritisk

Nedre Romerike vannverk har vært klar over situasjonen i flere år. De siste tre-fire årene har de jobbet med forarbeidet til utbedringene som må gjøres.

Blant annet er det allerede lagt mindre rør ved rassonene inne i tunnelen. Disse skal til en viss grad kunne redusere konsekvensene av et stort ras. Om det skulle gå et ras på et annet punkt inne i tunnelen, vil konsekvensene bli større.

Tidligere denne uka omtalte NRK den prekære drikkevannsituasjonen i Oslo. Trømborg slår fast at forholdene på Nedre Romerike er mer kritisk, nettopp fordi de har identifisert risikoen, Nå er han opptatt av å opplyse politikerne og befolkningen om at de tar saken på alvor.

– Vårt budskap er at vi har en stor utfordring som vi jobber med. Dette arbeidet vil medføre en kostnad, og vi mener det er viktig at abonnentene vet hvorfor vanngebyret mest sannsynlig økes noe i 2019.

– Hvor mye koster disse utbedringene?

– Den totale kostnaden er på rundt 300 millioner kroner som skal avskrives over 40 år. I 2019 eller 2020 vil vi ha økte kostnader på mellom 17 og 20 millioner som følge av utbedringene, sier Trømborg.

Kan få problemer: Akershus universitetssykehus.

Kan få problemer: Akershus universitetssykehus.

– Scenarioet er nytt for oss

Ringnes og Ahus er to store aktører som vil bli berørt av et tunnelras.

– Dette scenarioet er nytt for oss. Bortfall av vann vil ha dramatiske konsekvenser for oss, ettersom vi trenger vann til alle våre prosesser i produksjonen, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Ingen reserver

Daglig leder i NRV/NRA, Thomes Trømborg, opplyser at om et stort ras går i tunnelen, vil vannforsyningene prioriteres til liv og helse – blant annet institusjoner som Akershus universitetssykehus (Ahus).

Det vil kunne medføre at vannverket må stenge av vannleveringen til store selskaper som Ringnes, Coca-Cola og Arcus

– Det er ikke slik at vi er koblet til noen reservevannkilde. Nå er dette et worst case scenario, og vi forutsetter at alle aktuelle ressurser er satt på saken, slik at dette ikke forekommer, sier kommunikasjonssjef Bruusgård.

– Må undersøke

Heller ikke ledelsen ved Ahus er kjent med den høyst reelle risikoen for ras i hovedvannstunnelen.

– Vi har kontakt med Lørenskog kommune i forhold til vann som en del av vår kritiske infrastruktur. Det har vært gjennomført risikoanalyser i forbindelse med vannforsyning for ett års tid siden, sier direktør for senter for service og sikkerhet ved Ahus, Morten Løkken Bendiksen før han fortsetter:

– Vi er imidlertid ikke kjent med denne spesifikke risikoen, og vil måtte undersøke med kommunen hva det innebærer.

FAKTA:

Nedre Romerike vannverk IKS:

  • Er et interkommunalt selskap som produserer og leverer drikkevann til i eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.
  • Kommunene har ansvar for videre distribusjon fram til sine abonnenter.
  • Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også reservevannsanlegg.
  • Har Glomma som vannkilde.
  • Vanninntaket er ved Hammeren ved Glomma.
  • Vannet føres videre gjennom en 3,6 kilometer lang tunnel til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell.

Artikkeltags