Kristin Kirkemo (44) har sammen med lillebroren rettet et krav mot halvsøsteren Veronica Orderud (46) og en tredje søster.

Nedre Romerike tingrett besluttet at saken behandles for lukkede dører av hensyn til sakens opplysning, og ingen av partene kommenterte selve innholdet før retten ble satt torsdag.

– Jeg vil egentlig bare bli ferdig med denne saken nå, var Veronica Orderuds knappe kommentar til VG da hun ankom tingretten torsdag.

Hun sa videre at hun syntes situasjonen er veldig ubehagelig.

I motsetning til søsteren Kristin lot hun seg avbilde både inne i rettslokalet og utenfor. Kristin Kirkemo ba de oppmøtte pressefolkene la være å fotografere, et ønske som ble respektert.

Det var i mai i fjor at Kristin Kirkemo (44) og lillebroren tok ut stevning mot Per (63) og Veronica Orderud (46) – samt Veronica Orderuds lillesøster. I etterkant frafalt stevningen mot Per Orderud. Bakgrunnen for søksmålet skyldes arveoppgjøret etter moren som døde i slutten av oktober året før. Selve innholdet i kravet er så langt ikke kjent.

Moren hadde opprettet et testamente og gavebrev, hvor fordelingen av arven ble bestemt. Prosessen rundt arveoppgjøret er «gjennomført i henhold til det gavebrevet N.N. utferdiget som sin livsdisposisjon og testamente», ifølge advokat Jon Alshus, prosessfullmektigen til Veronica Orderud og halvsøsteren.

Nedre Romerike tingrett avviste at saken har særskilt offentlig interesse, og skrev i en kjennelse tidligere i uka at det kan «ikke har betydning for vurderingen at to av sakens fire parter er tidligere domfelt i en større drapssak».

(©NTB)