Disse to eier flere av restaurantene som drar inn mest på Romerike

Flere av restaurantene på topplista er knyttet til Alan Qahraman Salman og Christian Taalesen.