– Det er alltid usikkerhet på marskonferansen. Men det er større usikkerhet i år, sa Solberg da hun møtte pressen sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) i forkant av den tre dager lange budsjettkonferansen på Hurdalsjøen hotell i Akershus.

– Det vil bli gjort tydelige prioriteringer, og da må vi redusere på andre områder. Det er alltid en tøff og utfordrende runde. Men noe av det vi hadde hatt lyst til å gjøre, vil måtte vente, sa statsministeren til NTB.

Ikke kuttebudsjett

Solberg avviser at vi kan sette merkelappen «kuttebudsjett» på det dokumentet som først vil få offentlighetens lys på seg i oktober og som deretter skal gjennom forhandlinger i Stortinget med Venstre og KrF.

– Sammenlignet med veldig mange andre land vil det nesten være en fornærmelse å kalle det et kuttebudsjett. Vi har vekst i BNP. Vi har også vekst i sysselsettingen, selv om det også er ledighetsøkning fordi vi ikke skaper like mange jobber som det er folk som vil jobbe. Men bunnen er likevel annerledes, sier statsministeren.

Varsler endringer

En julekortstemning preget landskapet på utsiden av budsjetthotellet. I nysnøen lot kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) seg friste til snøballkrig mens regjeringskollegene tok oppstilling for det obligatoriske gruppebildet – tatt på et tidspunkt der alle fortsatt kan koste på seg et smil.

Men selv om de neste tre dagene vil bli preget av harde diskusjoner om hvilke gode ønsker som ikke når opp, slår Solberg fast at det kan bli nødvendig med enda større justeringer fram mot den neste budsjettkonferansen i august.

Hun og finansminister Jensen viser til at det økonomiske handlingsrommet er mindre enn før. Utviklingen i oljeprisen, sysselsettingssituasjonen og asyltilstrømmingen kaster skygger av usikkerhet over budsjettarbeidet.

 

Må levere trygghet

Finansministeren sier at det aller viktigste med statsbudsjettet for 2017 er å sørge for at det blir flere nye jobber.

– Vi er nødt til å prioritere hardt, og vi vil satse på de tingene som skaper vekst og verdiskaping i norsk økonomi. Å skape flere arbeidsplasser og hindre vekst i ledigheten er det aller viktigste med dette budsjettet, sier Jensen på NTBs spørsmål om det er rom for ytterligere skattelettelser neste år.

På vei inn til budsjettkonferansen ga samtlige statsråder uttrykk for at de var forberedt på tøffe runder og harde prioriteringer.

– Jeg forventer at alle fagstatsrådene vil kjempe for sine sektorer. Det vil jo alltid være spennende å lansere nye satsinger. Men nå tror jeg at det aller viktigste vi leverer, er trygghet, sa Jensen.

Flere må få sitt

At 2017-budsjettet også er et valgårsbudsjett, betyr at noen områder vil være mindre utsatt for kutt.

– Helse, omsorg og velferd er viktige områder for denne regjeringen. Det tror jeg nok vi skal klare også i denne runden, sa Jensen til NTB mandag.

Under et foredrag til YS i forrige uke nevnte hun vekstfremmende skattelettelser, samferdselsprosjekter og innovasjonstiltak som prioriterte områder. Mens samferdsel, reduserte helsekøer og mer synlig politi var det hun trakk fram da hun snakket til Frps organisasjonskonferanse søndag.

Fra sidelinjen kommer tydelige signaler fra Venstre og KrF om hva de må ha for å gi sin helt nødvendige støtte – ni måneder fram i tid. Mandag var det ingen i Hurdal som snakket om klimaforlik, grønt skifte eller bistand. Men også samarbeidspartiene må få sitt før landet – på tampen av året – får et statsbudsjett for neste år. Løpet har så vidt startet. (©NTB)