Det er mange som får brev om postkasseplassering av Posten. Slik som i mange bedrifter så er det store utviklinger i Posten. Innføringen av digitalpostkasse og halvering av brevsendelser har tvunget Posten til å måtte effektivisere driften.

Høsten 2009 vedtok Posten å praktisere en tydeligere håndtering av Postens retningslinjer, herunder Postens adgang til å anvise plassering av postkasser på inntil en avstand på 100 meter fra innkjørsel.

– Det er 2,4 millioner postkasser i Norge. Når postbuden får mange stopp så er det tid og kostnadskrevende i en tid hvor antall brev siden 1999 er halvert. Når antall brev blir færre så må vi finne nye løsninger som gjør at vi fortsatt kan opprettholde et posttilbud i verdensklasse som vi har i landet, sier John Eckhoff pressesjef i Posten.

Godt for nabolaget

En leser klaget over brevet fra Posten, og synes at det var rart at han og naboene måtte omplassere sine postkasser innen tre uker nå på vinterstid.

Pressesjefen i Posten har aldri lagt merke til at noen har følt at fristen er for kort.

– Jeg har aldri opplevd at folk har ment at fristen er for kort. I de aller fleste tilfeller går det utmerket, svare Eckhoff

Han legger til at i mange tilfeller så har det vært en annen tone blant naboene.

– I mange av stedene går naboene sammen. De har postkassefester, folk ofrer hekken sin og bruker stammer som reisverk for nytt postkassestativ. Enkelte hevder at det er bra dugnad for nabolaget, sier Eckhoff.

Dialog er løsningen

Posten forsikrer om at det skulle være omstendigheter som gjør at du ikke får flyttet på postkassen din så er dialog løsningen.

– Det bare å ta kontakt med posten så finner man som regel en løsning, sier Eckhoff.

Det står for øvrig i Lov om posttjenester at Posten har lov til å anmode til å flytte postkassen til en konkret plassering.

Pressesjefen forklarer at postkassen er privat eiendom, så det kan plasseres hvor en vil, men det som har med levering av Post å gjøre angår dem og det beste er å følge vedtaksbrevet.

– Dersom man skulle på utfordringer så er det det bare å ta kontakt med den personen som har underskrevet brevet, forklarer Eckhoff.

LES OGSÅ:

Slik setter du opp postkassen(e) på riktig måte

■ Åpningslokk skal være 100-120 cm fra bakken, og skal kunne åpnes helt. Postkassens plassering skal ikke medføre trafikkfarlige situasjoner, og den skal være lett tilgjengelig fra utsiden av din eiendom.

■ Postkasser på felles postkassestativ bør plasseres i nummerordning med det laveste nummeret først.

■ Postmottaker er selv ansvarlig for å besørge god tilgang til postkassen med snømåking, strøing, rydding av busker, søppelkasser og annet.

■ Ved etablering av ny postkasse eller felles postkassestativ trenger du å senge en forespørsel til Posten om hvor du ønsker å plassere kassen(e).

■ Postmottaker skal merke postkassen med navn eller annen entydig identifikasjon for alle som skal motta post i postkassen.

Unntak

■Bevegelseshemmede som ikke med rimelighet kan forventes å ha tilgang til utleveringspostkassen ved fast helårlig bolig, skal få utlevert postsendinger nærmere enn angitt i reglene ovenfor, dersom andre husstandsmedlemmer ikke kan hente postsendingene.