Slik blir det nye politikartet

Artikkelen er over 1 år gammel

Justis- og beredskapsdepartementet har behandlet kommunenes klager på beslutningen om politiets nye lokale organisering. På Romerike blir det ingen endringer.

DEL

Justis- og beredskapsdepartementet har omgjort klagene fra tre kommuner i politidistriktene Møre og Romsdal, Vest og Nordland, som får beholde sitt tjenestested. I sin klagebehandling i mars besluttet Politidirektoratet å opprettholde lensmannskontoret i Årdal.

På Romerike derimot, blir det ingen endring fra avgjørelsen som ble tatt på Stortinget tidligere i år.

Da ble det vedtatt at lensmannskontorene i Nes, Lørenskog og Nittedal blir redusert til tjenestesteder. Nes blir underlagt Eidsvoll lensmannsdistrikt, mens Lørenskog og Nittedal blir avdelinger under Skedsmo politistasjonsdistrikt.

Lensmannskontorene i Sørum, Nannestad og Gjerdrum, samt Fet og Rælingen forsvinner.

Lørenskog var blant kommunene som klagde: – Vi har ikke noen garanti for at det som kommer blir like bra

På landsbasis blir antall lensmannskontorer og politistasjoner redusert fra 340 til 225.

– Vi er godt fornøyd med å få avklart den nye politistrukturen. Politidistriktene og våre medarbeidere har ventet på endelig beslutning. Vi er tilfreds med at resultatet i all hovedsak følger politidistriktenes og Politidirektoratets vurderinger, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding fra politiet.

– Nå kan politidistriktene starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil ta tid å få den nye organiseringen på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, uttaler Humlegård.

Sigbjørn Gjelsvik, førstekandidat for Senterpartiet i Akershus, har fortsatt et håp om at det kan bli endringer.

– Får man et nytt flertall ved valget, vil denne saken bli prioritert høyt fra Senterpartiets side. Vi vil kjempe på alt det vi klarer for å redde det som reddes kan der det er et lokalt ønske om det, sier Gjelsvik til Romerikes Blad.

Slik blir det nye politikartet. Illustrasjon: Politiet

Slik blir det nye politikartet. Illustrasjon: Politiet

Artikkeltags