– Uansvarlig å reversere Viken

Det nye fylkesrådets fokus på å oppløse Viken bekymrer gruppelederen i Viken Venstre. Solveig Schytz frykter at viktig kompetanse kan forsvinne i denne prosessen.