To måneder etter valget har 11 politikere fått permisjon eller trukket seg. Én årsak går igjen

– Du føler på en måte at du svikter velgerne.