– Feil å tro at bru-prosjektet står i fare

Flere høyrepolitikere mener bekymringene rundt en forsinket oppstart av bygging av ny glommakryssing er grunnløs.