– Ulvene bør skytes!

Klokkeklar tale fra Senterparti-topp.