De har sittet til sammen 60 år i kommunestyret: – Vi har vært uenige om mye, men den siste perioden har Mette vært min sterkeste støttespiller

Mens Mette Korsrud hadde sin tøffeste periode som lokalpolitiker under den betente Posten-striden for 15 år siden, har de to siste åra vært de tyngste for Martin Bjerke. Nå er begge ute av kommunestyret – og Bjerke flytter sågar fra kommunen han har bodd i siden 1982.