Både partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad deltar på fylkesårsmøtet mandag kveld og vil argumentere for sine ulike syn.

Fylkeslaget skal velge åtte delegater til det ekstraordinære landsmøtet, ved siden av fylkesleder Arne Willy Dahl. Han støtter partilederens råd om å forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg mener Hareides analyse er fornuftig, og det er problematisk å gå i et samarbeid med Frp fordi det vil nærmest være å bryte et valgløfte, sier Dahl til NTB.

Fylkeslederen tror fordelingen mellom de røde og blå blir 6–3 eller 5–4. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har også noe støtte for sitt forslag om å bli i opposisjon. Dersom mange nok stemmer for dette, vil fylket også sende en delegat som støtter det synet, opplyser Dahl.

Han understreker at det er viktig at fylkesårsmøtet velger en delegasjon der også mindretallet er forholdsmessig representert.

Han påpeker dessuten at landsmøtet ikke er noen «lovgivende forsamling», men mener stortingsgruppa må få ha det avgjørende ordet og dermed kan velge å fortsette i opposisjon.

– Grøvan-alternativet kan komme til å bli resultatet, selv om det blir nedstemt. For blir det for jevnt kan det hende at ledelsen resonnerer seg fram til at mandatet blir for spinkelt til å gå i regjeringsforhandlinger, sier Dahl til NTB.

Fylkesstyret har forberedt en liste med forslag til kandidater som er pakket slik at begge sider er representert så godt som mulig i tråd med lokallagenes syn. Dahl opplyser at det vil bli foretatt en prøveavstemning først for å kartlegge styrkeforholdet mellom sidene, og at listeforslaget vil bli justert i tråd med dette.