Trygler Stortinget om å reversere sammenslåing

VIL REVERSERE: Stortingsgruppa til Senterpartiet, her representert ved Marit Arnstad og Sigbjørn Gjelsvik.

VIL REVERSERE: Stortingsgruppa til Senterpartiet, her representert ved Marit Arnstad og Sigbjørn Gjelsvik. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Senterpartiet håper fortsatt på å unngå sammenslåing av Skedsmo, Fet og Sørum.

DEL

I dag legger flere av representantene i partiets stortingsgruppe fram et forslag om at de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing kan søke omgjøring av vedtaket.

Senterpartiet, som nesten har doblet stortingsgruppa etter valget, poengterer i forslaget at forutsetningen for sammenslåingene var at kommunereformen skulle bygge på frivillighet og lokale prosesser.

Partiet viser også til at Kristelig Folkeparti har valgt å basere seg på frivillighetsprinsippet i den kommende perioden, og at «partiene bak stortingsflertallet om tvangssammenslåing av kommuner ikke har flertall i Stortinget i perioden 2017 – 2021».

Regionreformen er også tema for Arbeiderpartiet, som ifølge Aftenposten vil ha KrF med på å skrote vedtaket om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold sammen til én region.

Her er Senterpartiets forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode, frivillige, prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen.   Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 skal utelukkende bygge på frivillighet.
  2. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.
  3. Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket.
  4. Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.

Artikkeltags