Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg er redd for å rokke ved den tryggheten som barn alltid har hatt

Artikkelen er over 4 år gammel

Kent Gudmundsen og Tone W. Trøen i Høyre står mot hverandre om eggdonasjon.

Den ene stortingsrepresentanten er for, den andre er imot. Stridssaken blir en av de store debattene på Høyres landsmøte førstkommende helg.

– Jeg er redd for å rokke ved den tryggheten som barn alltid har hatt. At den som føder deg også er din genetiske mor, sier Tone Wilhelmsen Trøen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sette grenser

Trøen, som er Høyres helsepolitiske talsperson, synes det er en krevende grense å krysse ved å si ja til eggdonasjon. Hun mener det er naivt å tro at Norge ikke kommer til å bli presset til stadig å gå lengre i disse etiske spørsmålene.

– Teknologien muliggjør stadig nye ting. Da mener jeg at vi som politikere har et ansvar for å la etikken sette grenser, påpeker hun.

– Jeg mener at menn og kvinner skal ha en helt lik rolle når det gjelder omsorg for barn, men akkurat når det gjelder barns unnfangelse, har mor hatt en særrolle. Barnet skal alltid vite at den som føder deg, også er din mor, føyer hun til.

Kent Gudmundsen, derimot, imøtegår partikollegaens argument om at teknologien kan være skadelig for utviklingen.

– Forskning og teknologi er en spenning vi alltid har stått i og som har åpnet for nye muligheter lenge. Teknologien er blitt så god at risikoen ved et inngrep er minimal, sier han.

Selvstendig rett

Dessuten, mener Gudmundsen, bør et menneske, uavhengig av kjønn, ha en selvstendig rett til å donere så lenge handlingen utføres frivillig.

– Det er fullt mulig å utføre den samme eggdonasjonen i utlandet, men det koster mye penger, og det skaper et unødig klasseskille mellom kjønn og par for dem som ønsker å ta dette steget, understreker han.

Trøen gjentar flere ganger at hun både anerkjenner og forstår veldig at par ønsker seg barn. Utgangspunktet hennes er barnets rett og perspektiver.

– Det er ikke uvesentlig at barn føler en trygghet med at mor er mor, minner hun om.

Stor uenighet

– Når vi allerede tillater sæddonasjon, vil det, med dagens utgangspunkt, uansett reises spørsmål om det biologiske opphavet, sier Gudmundsen.

Ja eller nei til eggdonasjon er en vanskelig etisk avveining. Frontene er steile. Åtte av Høyres fylkeslag vil tillate eggdonasjon, ni fylkeslag har ikke bestemt seg, mens ett sier nei.

– Donering av egg må sidestilles med sæddonasjon. Det er viktig for par som har mye kjærlighet å gi, og som ønsker barn, men som ikke kan få det. Manglende fertilitet er en stor psykisk belastning for begge kjønn. Da blir det feil å si nei til eggdonasjon så lenge det frivillig og lite risikofylt, sier Gudmundsen.

Standpunktet regjeringspartiet Høyre tar vil også være viktig for samarbeidet med KrF. Partiet er bekymret for at Høyre åpner døren for eggdonasjon.

– Mitt ståsted handler om hva Høyre skal gjøre i denne saken, understreker Trøen.

– Jeg tror det er mange i Høyre som mener at dette er et vanskelig etisk dilemma. Det må også være styrende for debatten i partiet. Partiene må utvikle sin primærpolitikk og innlede forhandlinger på et senere tidspunkt. Også når det gjelder dette spørsmålet, sier hun.

Surrogati

Trøen frykter at konsekvensene av å si ja til eggdonasjon samtidig vil legge til rette for å tillate surrogati på sikt.

– Da jeg brukte det som argument for noen år siden, ble jeg beskyldt for skremselspropaganda. Det er det ikke nå lenger.

At donering av egg og sæd ikke kan likestilles, og at eggdonasjon er medisinsk inngrep , er også et perspektiv som Trøen mener må belyses enda mer i debatten.

– Det er helt naturlig at vi i så grunnleggende verdispørsmål har ulike standpunkt i et liberalkonservativt parti som Høyre. Debatten bidrar bare positivt for den politiske utviklingen i partiet, sier Gudmundsen.

(ANB)

DETTE MENER PARTIENE

  • Verken Høyre, Sp eller KrF tillater eggdonasjon i sine respektive partiprogrammer for perioden 2013–2017.
  • Frp, Venstre, SV og Ap sier ja til eggdonasjon i sine respektive partiprogrammer for perioden 2013–2017.
  • MDG foreslår i utkastet til nytt program for neste periode å oppheve forbudet mot eggdonasjon.
  • Høyres programkomité tar ikke stilling til eggdonasjon. Temaet skal behandles på landsmøtet førstkommende helg.

Kommentarer til denne saken