Flertall for å kjøpe ut boligene: – Beboerne har gått fra å oppleve et løfte om innløsning, til å ikke oppleve noen forhandlingsvilje

Politikerne ønsker ikke å stoppe forhandlingene om utkjøp av de 22 boligeierne på Holt Vestvollen.