I skyggen av den mye omtalte Giske-saken, publiserte VG tirsdag en hemmligstemplet evaluering fra rådgiverklubben til de ansatte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, der ledelsen av partiets valgkamp slaktes.

«Total mangel på tillit»

Den skarpe kritikken i dokumentet rammer særlig den politisk valgte valgkamplederen Trond Giske, men heller ikke den ansatte valgkamplederen – Lørenskog Aps leder Halvard Ingebrigtsen – slipper unna:

«Den ansatte valgkamplederen ble usynlig, den politisk valgte lederen desto synligere,» heter det i evalueringen.

Den slår fast at et stort flertall av rådgiverne opplevde at valgkamparbeidet avdekket «en total mangel på tillit til rådgiverne og manglende respekt for rådgiverne fra valgkampledelsens side», at «mangelen på en operativ ledelse er et problem som forsterket seg i valgkampen» og en gjennomgående kritikk av valgkampledelsen: «Kommandolinjer som er uklare, for lite styring kombinert med detaljstyring og uklarhet om hvem som fattes beslutninger.»

– Tar min del av ansvaret

Evalueringen er en sammenstilling av det ansatte i stortingsgruppa har opplevd, og at den primært handler om mediearbeidet, som var Giske og sekretariatsleder Hans Kristian Amundsens ansvar.

– Jeg hadde ansvaret for valgkampanjen, og må ta min del av ansvaret for det som ikke fungerte. Det mener jeg er et viktig lederansvar. Jeg håndterte ikke media løpende. Derfor ble jeg heller ikke så synlig. Jeg hadde også ansvar for den store grasrotkampanjen, og jeg brukte tid på blant annet debattforberedelser med Støre, sier Halvard Ingebrigtsen.

– Bommet med budskapet

Med en oppslutning på bare 27,4 prosent, var valget høsten 2017 Arbeiderpartiets nest dårligste siden 1924.

Halvard Ingebrigtsen viser til at valgkampen aldri kom på det sporet Ap ønsket:

– Det ble mye fokus på meningsmålinger og saker som ikke dreide seg om politikk, men i stedet om for eksempel Jonas Gahr Støres økonomi. Dette ble veldig framtredende i den politiske diskusjonen og gjorde det vanskelig å nå fram med andre saker. Det var krevende, og det er krevende å drive valgkamp i motvind.

– Hva tar du selvkritikk på?

– At vi ikke traff med budskapet vårt. Dét er hovedlærdommen. Vi bommet med budskapet, og det gjorde at vi tapte valget, svarer Ingebrigtsen.

– Du har i mange år vært Trond Giskes mann – hvordan opplever du situasjonen i partiet akkurat nå?

– Den er krevende for partiet, og det er viktig at man følger varslingsrutinene. Det gjør Ap, og jeg synes partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng håndterer situasjonen godt, svarer Halvard Ingebrigtsen.

Fakta

  • Halvard Ingebrigtsen (47) er født og oppvokst i Trondheim, bor i Lørenskog og har vært leder av Lørenskog Ap siden 2012.
  • Nestleder i sekretariatet for Arbeiderpartiets stortingsgruppe siden januar 2014, og var partiets valgkampleder nasjonalt ved stortingsvalget høsten 2017.
  • Har også vært statssekretær for Jens Stoltenberg ved Statsministerens kontor (SMK) i 2013 og for Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet (2009-2013), samt statssekretær og politisk rådgiver for Giske i Kultur- og kirkedepartementet (2005–2009), for å nevne noe.