Politiet kutter 75 stillinger: – Helt nødvendig

KUTTES? Her ved Utlendingsinternatet på Trandum er det foreløpig usikkert om det blir kutt i antall stillinger.

KUTTES? Her ved Utlendingsinternatet på Trandum er det foreløpig usikkert om det blir kutt i antall stillinger. Foto:

Politiets Utlendingsenhet kutter ansatte. Lavere budsjetter og færre oppdrag er årsaken.

DEL

I dag finnes det rundt 630 ansatte i utlendingsenheten, men i løpet av første kvartal 2020 er målet å redusere antallet til 555 ansatte. Det vil også mest sannsynlig gi utslag for ansatte som befinner seg på Romerike.

– Det skal gjennomføres en kartlegging og etterfølgende nedbemanningsprosess i Politiets utlendingsenhet. Vi vil per nå ikke si noe mer konkret om hvor mange stillinger som skal kuttes i de ulike avdelingene i PU, sier personalsjef i PU, Kristin Fiksdal Eide til Romerikes Blad.

– Men det kommer kutt i antall stillinger på Romerike?

– Vi vil per nå ikke si noe mer konkret om hvor mange stillinger som skal kuttes i de ulike avdelingene i PU, svarer Eide i en e-post.

Tilpasser driften

Sjef i PU, Arne Jørgen Olafsen forteller i en pressemelding at det 27. juni ble vedtatt et nytt organisasjonskart som trer i kraft 1. januar 2020. Det medfører et kutt i antall avdelinger – fra dagens fem til fire.

Den direkte årsaken er både færre oppdrag og et mindre budsjett.

– Det er nytt i politiet å gjennomføre en så omfattende nedbemanningsprosess. Å nedbemanne til 555 ansatte er helt nødvendig for å tilpasse driften til endret oppgavemengde og ressursene vi får bevilget i 2020 og fremover, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen i en pressemelding.

NEDBEMANNER: PU-sjef, Arne Jørgen Olafsen.

NEDBEMANNER: PU-sjef, Arne Jørgen Olafsen. Foto:

77 ansatte sluttet

Nyheten om den siste nedbemanningen kommer kun et halvt år etter at det forrige kuttet i ansatte. Da sluttet 77 ansatte etter å ha takket ja til sluttpakke, etterlønn eller fikk seg ny stilling i politiet.

Dette viste seg å være fase 1 av nedbemanningen.

– Krets og kriterier for fase 2 av nedbemanningen i PU ble drøftet av partene på sentralt nivå 26. september. Nå når krets og kriterier er avgjort, er neste steg å få oversikt over hvilke ansatte som skal innplasseres i stillingene i henhold til ny bemanningsplan for PU2020. Vi tar sikte på å få avklart dette mot slutten av november, sier personalsjef Eide.

Artikkeltags