Pågrep etterlyst mann i væpnet aksjon

Etterlyst romeriking pågrepet av væpnet politi.