– Det kanskje viktigste vi er enige om i den nye tjenestepensjonen, er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig både av at flere står i jobb og at flere jobber lenger. Det må pensjonssystemet oppmuntre til, skriver statsminister Erna Solberg i et innlegg i Dagens Næringsliv lørdag.

Det er én uke siden partene i offentlig sektor ble enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i staten og kommunene. Selv ordningen skal gjøre det lønnsomt å stå lenge i jobb, regnes taperne å være slitere født etter 1970.

Plusser og minuser

Erna Solberg mener det er flere fordeler enn ulemper med den nye ordningen, og understreker at det er dagens unge som har mest å tape på at dagens pensjonsordning videreføres.

– For dem står ekstra mye på spill de neste månedene. Et eventuelt nei til avtalen vil etter mitt syn være ensbetydende med at vi svikter de unge. En videreføring av nåværende ordning innebærer nemlig at dagens unge fratas muligheten til å få uttelling for å jobbe lenger, en uttelling de er avhengige av når levealdersjusteringen blir gradvis sterkere. Det er usolidarisk, sier Solberg.

Hun mener den nye ordningen har et mer rettferdig generasjonsperspektiv, ved at den sikrer pensjonen til dagens unge.

– Vi snakker om fremtidens sykepleiere, lærere, politifolk og andre som de neste tiårene gjør karrierer i bokstavelig talt livsviktige yrker. På grunn av levealdersjusteringen rammes disse ekstra hardt – dersom dagens system videreføres. Hvis vi ikke hadde kommet fram til en ny og bedre ordning, ville dagens unge med andre ord blitt avspist med, om ikke smuler, så i hvert fall med for lite pensjon, skriver Solberg.

Uravstemning

Arbeidsgiverorganisasjonene Spekter og KS har gitt klart uttrykk for at de er fornøyd med den nye pensjonsavtalen og mener den spesielt sikrer yngre arbeidstakere.

NHO har allerede stemplet ordningen som «altfor god og dyr».

Avtalen skal ut på uravstemning hos de ulike sammenslutningene, og organisasjonene har fire måneder på seg til å ta stilling til avtalen.

Dersom det blir ja i alle forbundene innen fristen 1. juli, har arbeidsminister Anniken Hauglie (H) opplyst til NTB at hun vil legge fram en nytt lovforslag for Stortinget «så raskt som praktisk mulig». Dersom avtalen blir vedtatt, skal den etter planen tre i kraft fra 2020.

(NTB)