Innstillingen fra komiteen skulle etter planen foreligge seneste 23. oktober. Men nå kan det hende at komiteen velger å utsette behandlingen av saken, sier komitéleder Henrik Asheim til NTB.

– Dette er ikke bestemt ennå. Det skal diskuteres på komitémøtet tirsdag, der vi skal avgjøre hvilke saker det haster å få vedtatt i Stortinget, sier Asheim.

Mye å gjøre

Han avviser at en eventuell utsettelse av pensjonssaken handler om KrFs kommende veivalg om å gå til høyre eller venstre.

– Men vi er i en situasjon der opposisjonspartiene jobber med sine alternative budsjetter. De har mye å gjøre, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som også sitter i finanskomiteen, tror derimot at KrFs veivalg vil være utslagsgivende.

Avhenger av KrFs veivalg

– Dersom KrF velger å gå inn i dagens regjering, spøker det nok for dette viktige forslaget. Velger de å gå til venstre, er det gode muligheter for at det blir vedtatt, sier Moxnes til NTB.

Spørsmålet om opptjening av pensjon fra første krone i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er opposisjonens store sak i høst. Arbeiderpartiet og SV står sammen om forslaget. Det skal gi bedre pensjon for utsatte grupper som deltidsarbeidere, vikarer og ungdom i private bedrifter.

KrF og Sp har så langt ikke tatt stilling til forslaget, mens regjeringspartiene er imot.