– Dette har vært en snakkis hele uka

– Høna har vært en morsom  innslag i gata.  God påske til mine kjære og naboer, sier Siv Helen Gustavsen.

– Høna har vært en morsom innslag i gata. God påske til mine kjære og naboer, sier Siv Helen Gustavsen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

En frittgående høne på over to meter, laget av snø, vekker naturlig nok oppsikt i et boligfelt.

DEL

Årets sto­re snø­meng­der har fris­tet man­ge til å bru­ke sine krea­ti­ve ev­ner. Og i dis­se pås­ke­ti­der er det ikke bare pås­ke­ha­rer som har duk­ket opp rundt om­kring.

– Det­te har vært et plan­lagt uke­pro­sjekt. Det be­gyn­te med at jeg måk­te unna en del snø fra ha­gen til at jeg skul­le få be­søk, sier Siv He­len Gustavsen fra Lø­ken.

Hun skul­le få be­søk av ei ven­nin­ne med en seks år gam­mel sønn, og Gustavsen har i til­legg et bar­ne­barn på 17 må­ne­der.

– Den sto­re høna var et ko­se­lig inn­slag for sto­re og små, slår hun fast.

For å få far­ge på høna har Siv He­len Gustavsen brukt in­ter­iør­ma­ling.

– Men det har gått med vel­dig lite, for jeg har tyn­net den ut vel­dig. Den er vann­ba­sert, så den for­svin­ner pent ut i ple­nen. Jeg spray­et med pum­pe­flas­ke til jeg ikke had­de ork mer, sier hun og ler.

Men hø­nas stor­hets­tid er de­fi­ni­tivt i ferd med å pas­se­re.

– Den har blitt litt rar i nak­ken, for den har be­gynt å smel­te. Nå er den mer ei tynnhøne, for­tel­ler hun.

– Har du fått man­ge re­ak­sjo­ner på den pås­ke­gu­le hage­skulp­tu­ren?

– Ja, det­te har vært en snak­kis hele uka. Det er fle­re som har gått for­bi og tatt bil­de av den.

Artikkeltags